Cestovní očkování

Očkování je stále nejvýznamnějším a přitom ekonomicky nejvýhodnějším opatřením při prevenci vzniku a šíření infekčních nemocí. Plánovitým a soustavným prováděním očkování se nejen v České republice, ale i ve světě podařilo zásadně snížit úmrtnost i nemocnost na infekční onemocnění a některá z nich vymýtit úplně (pravé neštovice).

 

Před plánovanou cestou navštivte lékaře, který se zabývá cestovní medicínou. Doporučeno je min. 6 týdnů před odjezdem (před delším pobytem 2-3 měsíce předem). Očkování podstoupená včas Vám umožní získat optimální ochranu na pobyt. Specializovaná pracoviště očkování Vám zajistí vhodný plán očkování včetně bližších informací k osobní ochraně zdraví při cestě a pobytu. Riziko získání infekčního onemocnění není stejné pro každého cestovatele, záleží na jeho chování a aktivitách.

 

Při očkování:

* princip spočívá v podání očkovací látky (antigenu) do organismu, který vytvoří ochranné protilátky (princip učení a zapamatování)

* u některých očkování je třeba podat více dávek, proto zahajte očkování včas

* u většiny očkování se látka aplikuje do svalu ( nejčastěji ramenní deltový sval), či podkožně

* perorálně lze podat očkovací látku proti choleře

* očkovací látky se stále zkvalitňují a jejich bezpečnost je pečlivě prověřována.

 

Po očkování:

* vedlejší reakce jsou většinou jen mírné a patří k normálnímu průběhu po vakcinaci

* nejčastěji se vyskytne bolestivost či zarudnutí v místě vpichu. Z celkových příznaků únava, malátnost, občas zvýšená teplota či bolest hlavy, svalů nebo kloubů, méně často chřipkovité příznaky

* po očkování je doporučeno zachovat 1 - 3 dny k l i d o v ý režim, zejména omezení fyzických/sportovních/ aktivit! U živých vakcín se doporučuje tento režim déle (1-2 týdny).

* očkování je kontraindikováno při akutním infekčním onemocnění, závažném onkologickém a systémovém onemocnění a u alergií na vakcínu

* trpíte-li chronickým onemocněním, konzultujte možnost očkování se svým lékařem

 

Doplňující informace: mezi jednotlivými podáními vakcín se dodržují doporučené intervaly, proto je nezbytné očkujícímu lékaři oznámit datum poslední dávky vakcinace, pokud byla provedena v jiném zařízení

 

Očkování před cestou do zahraničí lze rozdělit na:

* povinná očkování - tato vyžadují administrativně některé státy pro vstup na své území

* doporučená očkování - jsou doporučena vzhledem k místu (oblasti) pobytu, délce pobytu, věku, zdravotnímu stavu cestovatele a charakteru aktivit v místě pobytu. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality / Zajímavosti

více aktualit

Otázky a odpovědi

další otázky